Földművelési Minisztérium, 1998. szeptember

 Torgyán József még hatalma teljében volt, amikor felkerestem a Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztériumban. Én már kiszálltam a politikából, mégis, egyetlen telefonra, azonnal fogadott. Azért kértem a találkozót, mert Tóth Tihamér, aki nyolc éven át volt képviselőtársam, s velem együtt esett ki a parlamentből, Zala megyében megpályázott egy állást. Elutasították és közben megsúgták, hogy ő volt az egyetlen alkalmas jelölt, de Torgyán kihúzta a listáról. Ezért kerestem meg hajdani frakcióvezető társamat, előbb szövetségesemet, majd ádáz ellenfelemet. Olyan szívélyesen fogadott, mintha a legjobb barátok lettünk volna, de amint rátértem a tárgyra, elkomorult. Azt mondta, Tóth Tihamér az utolsó ember, akin ő segítene, mivel annak idején többször is súlyosan megsértette.

Torgyán politikai pályafutása során számolatlanul osztotta a pofonokat, de nehezen viselte a sérelmeket. Tóth Tihamérnak pedig gyilkos humora volt, s Torgyán kárára is többször élcelődött. Az egyik ilyen eset élénken él az emlékezetemben.

Torgyánnak volt egy sajátos szokása. Beszédeiben nemegyszer egyes szám harmadik személyben szólt magáról, s persze nem igazán kritikus hangvételben. Valahogy ilyenformán: „Torgyán József nem az az ember, aki megengedi, hogy a magyar föld idegenek zsákmányává váljék…” Vagy: „Torgyán József meg fogja védeni a Független Kisgazdapártot a kommunista és a fideszes ármánykodással szemben”. Tanúja voltam, amikor Tóth Tihamér a folyosón Torgyánnak megjegyezte: Én már sok emberrel találkoztam, aki nyalta valakinek a hátsóját (persze nem éppen ezt a szót használta), de azt a mutatványt, folytatta, hogy valaki a saját hátsóját nyalja, nálad tapasztaltam először.

Mindez azonban évekkel ezelőtt történt, s a helyzet azóta alapvetően megváltozott. Jóska, mondtam, te most miniszter vagy, Tihamér pedig csak élni akar. Torgyán felvette a telefont: Kisasszony, mondta a kagylóba, van az az ügy a Zala megyei földhivatallal kapcsolatban. Legyen szíves, hozza be nekem az aktát. Tóth Tihamér egy héten belül megkapta az állást…